Tunneldal

Tunneldal
Foto: Henrik J. Granat

Udvalgets begrundelse

Tunneldale er markante landskabselementer med en særpræget historie. Tunneldale dannes nemlig, hvor smeltevand løber i tunneller under en gletscher. På grund af isens vægt har vandet højt tryk og kan derfor erodere dybe huller ned i underlaget. Når isen smelter væk, og tunneldalen ligger tilbage, bliver de dybere huller i dalen ofte til søer.

Oplev den i naturen

Østjylland og Himmerland gennemfures af store dalstrøg, der stråler ud fra den Midtjyske højderyg mod Jyllands Østkyst. Tunneldale findes mere spredt på øerne bortset fra Bornholm, der må nøjes med sprækkedale. Tunneldalene huser de østjyske fjorde med sejlerliv og lystfiskermuligheder. Landværts ligger Søhøjlandets store søer i tunneldale, ligesom de store jyske åer følger tunneldalene. De er landskabets grønne og blå korridorer gennem landbrugslandet med skov og krat på stejle dalflanker og våde enge og vand i bunden.