Smeltevandsflade

Smeltevandsflade
Foto: Peter Gravesen

Udvalgets begrundelse

Hvor der er is er der vand. Millioner af kubikmeter af smeltevand har løbet fra gletscheren og medbragt sten, grus, sand og ler fra isens overflade og indre. De groveste materialer er blevet afsat i smeltevandsfloderne og opbygger smeltevandsfladerne, der er den dominerende landskabsform i Vestjylland men også findes spredt i resten af landet.

Oplev den i naturen

I vestjylland kan du opleve de store smeltevandssletters ensformighed og åbne vidder med sandet og mager jord. Det meste er landbrugsland, hvor læhegnene står tæt for at dæmpe vestenvinden. Smeltevandsfladerne huser vore store heder, hvor landskabet farves violet af lyng så langt øjet rækker. Grønt afløser violet i hedeplantagerne, hvor du kan gå i granskov i timevis. Ved Karup Å kan du opleve terrænterrasser, der vidner om, hvordan smeltevandsfloder har skåret dyrere og dybere ned i smeltevandsfladen under sidste istid.