Moræneflade

Moræneflade
Foto: Henrik Granat

Udvalgets begrundelse

Morænefladen, der er den dominerende landskabsform i store dele af Danmark, er skabt nede under en gletscher. Når gletscheren glider hen over et område, kan den både erodere og afsætte materiale (moræneler), og herved modellerer den landskabet. Moræneflader kan både være pandekageflade og smukt bølgede.

Oplev den i naturen

Landbrugslandet præger Danmarks moræneflader – her ligger danskernes spisekammer. Det flade men frodige landskab kan opleves i hele landet bortset fra Jylland vest for Jyske Højderyg. Om foråret står markerne lysegrønne med nyspiret korn, hvis de ikke er knaldgule med raps. Du kan opleve rådyr og harer i morgendisen, der nipper de friske skud. Om sommeren bølger kornet, når vinden stryger henover de modne aks. Lærken synger foroven. Morænefladen er høvlet og plastret flad af indlandsisen under istiden.