Marsk

Marsk
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Marsk dannes i tidevandsområder, hvor salttålende planter vokser på lavtliggende, jævne flader så sand og mudder bliver fanget mellem planterne på fladen, som derved bliver højere. Når fladen er vokset op over højvandstanden, kan den stadigt vokse videre med nyt sand og mudder, når den bliver overskyllet ved særligt høje højvander og stormfloder.

Oplev den i naturen

I marsken kan du opleve tidevandet og se hvordan månen trækker havet ind over vader og flader og siden slipper det igen, så det langsomt render retur i loer og prieler. Havet medbringer slik, der er materiale finere end sand, og slipper det ved højvande, præcis når strømmen står for at vende. Landskabet under marsken synker rent faktisk, men materialetilførslen fra havet bygger hele tiden ovenpå, så marsken stadig vokser. Marskens vartegn er åbne vidder, et rigt fugleliv og der, hvor beboerne for alvor frygter oversvømmelse.