Dødishul

Dødishul
Foto: Bente Fyrstenberg Nedergaard

Udvalgets begrundelse

Dødishuller er spor efter en klump dødis, det vil sige, en stor klump is fra en gletscher, som ikke længere er i bevægelse, men ligger og smelter. Når isen smelter, bliver der frigivet og afsat store mængder materiale, men der hvor den store isklump ligger, bliver der ikke afsat materiale. Når isklumpen til sidst er smeltet væk, er der et afløbsløst dødishul, der hvor den lå. I dag er der en sø eller mose i bunden af mange dødishuller.

Oplev den i naturen

Danmark er fuldt af huller. Dødishullerne er ofte omtrent cirkulære og kan være fra ti meter til nogle hundrede meter i diameter. En stribe tørre dødishuller kan opleves ved Flyndersø i åbent hedelandskab. Her forestiller du dig nemt, hvordan kæmpe isklumper nedgravet i jordlagene langsomt smeltede væk for at efterlade et hullet landskab. De fleste dødishuller er dog våde i bunden. Der findes småsøer, hvor du kan opleve både padder vandinsekter. Nordsiden af et dødishul får optimalt med sol, og her kan du finde en særlig flora.