Bakkeø

Bakkeø
Foto: Erik Nygaard

Udvalgets begrundelse

Bakkeøerne i Vestjylland er bortset fra Bornholms grundfjeldsprægede landskaber de ældste landskaber i Danmark. De stammer nemlig fra næstsidste istid og ikke fra sidste istid, som hovedparten af de danske landskaber. Bakkeøerne indeholder forskellige landskabsformer, f.eks. moræneflader, randmoræner og forskellige dale. På grund af den høje alder er de enkelte former mere afrundede af vejr og vind end det typisk ses i de yngre landskaber.

Oplev den i naturen

”Langt ude i den havlignende Lyngørken seer man en ophøjet Gjenstand omtrent som en omvendt Terrin paa et stort Bord”.

Sådan skrev Dalgas – hedens opdyrker – om sit møde med bakkeøen i midten af 1800-tallet. Bakkeøerne opleves som øer, der stikker op af smeltevandsfladen, når du kører gennem Vestjylland. På bakkeøen kan du både opleve udstrakte heder på mager sandjord og frodigt landbrugsland på lerjord. Og så er det på bakkeøen, du finder vindslebne sten, der blev sandblæste på mammutsteppe under istiden.