Stålorm

Stålorm
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Mange tror, at stålormen ( Anguis fragilis ) er en slange, men den nedstammer fra firbenlignende dyr og for-og baglemmer er fuldstændigt reduceret væk, bortset fra rester af skulder- og bækkenknogler. Stålormen findes over det meste af landet. Den ses sjældent frit fremme, men mange har alligevel stiftet bekendtskab med den på dens typiske gemmesteder under fliser, plader osv.

Oplev den i naturen

Stålormen går i vinterdvale og er fremme fra april til sidst i september. Den lever mest i fugtige områder, såsom moser, overdrev og åbne skove. Ind i mellem finder den også vej til vores haver. Man får sjældent øje på den, da den holder sig skjult i vegetationen eller under jorden.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Stålorm
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af stålorm (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)