Spidssnudet frø

Spidssnudet frø
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

De frøer, man almindeligvis ser hoppe omkring på jorden, er de brune frøer. Dem er der tre arter af: butsnudet frø, spidssnudet frø og springfrø. Vi har valgt spidssnudet frø ( Rana arvalis ) til at indgå som repræsentant for de tre arter, fordi den er en art i tilbagegang og er på ”habitatdirektivet” og mange derfor har hørt om i pressen. En vigtig art i undervisning i generel paddebiologi dvs. om frøbiologi, haletudser osv.

Oplev den i naturen

Den spidssnudede frø er almindelig og findes over hele Danmark, på nær Bornholm og mindre øer. Den foretrækker at yngle i vandhuller hvor der ikke er fisk, da de spiser yngelen. Den foretrækker at leve i fugtige miljøer, men udenfor yngletiden kan man også møde den langt fra vand.

Fakta og materialer