Snog

Snog
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Også snogen ( Natrix natrix ) bør kendes af alle danskere, og den er en art mange vil stifte bekendtskab med, når de færdes i naturen. Den optræder hyppigt i litteratur og folklore. Der er givetvis behov for at få udbredt mere basalviden om snogens biologi. To andre slanger, Glatsnog og Æskulapsnog er begge kendt fra Danmark, men er formodentlig/ måske uddøde her.

Oplev den i naturen

Snogen er almindelig og udbredt i hele Danmark. Den er ikke giftig og kendes fra hugormen på de to gule pletter i nakken. Den lever ved vandområder, hvor der er rigeligt af dens foretrukne føde: frøer og salamandre. Hvis man vil se en snog er chancen størst ved mosehuller omkranset af træer. Vinteren tilbringer snogen i dvale under jorden.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Snog
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af snog (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)