Skrubtudse

Skrubtudse
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Skrubtudse ( Bufo bufo ) er den art alle møder i haven, hvor den kravler eller småhopper omkring, eller man møder de store mængder af helt små nyforvandlede tudser, der lige er gået i land. Den af vore paddearter, der trafikdræbes i størst antal. Der er gode muligheder for mere information om tudsernes biologi – tudsevandringer, yngleadfærd, haletudser osv. Alt sammen noget, der vil give kvalitet til naturoplevelsen. To andre tudsearter: grønbroget tudse og strandtudse er pletvist udbredt i Danmark.

Oplev den i naturen

Skrubtudsen yngler i april-maj. I yngletiden flyder hannen i vandoverfladen, så i den periode er den let at få øje på. Efter ynglesæsonen går skrubtudsen på land, og lever på enge, i haver og i skove. Æg og haletudser må indsamles, men de skal sættes ud igen samme sted som de er hentet. Voksne Skrubtudser må indsamles til undervisningsbrug i begrænset omfang.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Skrubtudse
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af skrubtudse (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)