Løvfrø

Løvfrø
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Løvfrøen ( Hyla arborea ) virker næsten som et eksotisk indslag i den danske natur. En lille frø med en glinsende ensfarvet næsten irgrøn hud og med hæfteskiver på tæerne, som den bruger, når den klatrer i vegetationen. En meget kraftig kvækken kan høres i et larmende kor fra vandhulerne om aftenen i yngletiden. Arten har været i rivende tilbagegang arten, men der er gjort omfattende forsøg på at bremse denne tilbagegang.

Oplev den i naturen

Løvfrøen er gået stærkt tilbage i Danmark, men er stadig almindelig på fx Als, Lolland og Bornholm. Til forskel fra vores andre frøer, så tilbringer løvfrøen det meste af sin tid i løvet på træer og buske. Løvfrøen er svær at se, da den kun er aktiv om natten. Men i yngletiden i maj høres dens kvækken tydeligt fra ynglevandhullerne efter solnedgang. Løvfrøen er totalfredet i Danmark, og man må hverken samle æg, haletudser eller voksne.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Løvfrø
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af løvfrø (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)