Lille vandsalamander

Lille vandsalamander
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Lille vandsalamander ( Triturus vulgaris ) er den almindeligste af vore tre salamanderarter, og den der opleves af flest danskere. Det er den art som alle børn, der fisker med net i vandhullet i forår og forsommer vil støde på med størst sandsynlighed. En vigtig art i enhver undervisning i generel paddebiologi.

Oplev den i naturen

I yngletiden om foråret kan man opleve Lille vandsalamander i små damme og søer. Udenfor yngletiden lever den på land, og kommer kun frem om natten. Om dagen gemmer den sig under sten og træstammer. Æg og larver må indsamles, men skal sættes ud igen derfra hvor de er hentet. Voksne salamandre må indsamles til undervisningsbrug i begrænset omfang.

Fakta og materialer