Klokkefrø

Klokkefrø
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Hannerne har en karakteristisk kvækken, som kan lyde som fjerne klokker eller som gøgens kukken. Klokkefrø ( Bombina bombina ) har været i en voldsom tilbagegang i Danmark og kan kun opleves nogle få steder i landet. Oplevelsen er så meget desto større, når man så endelig møder arten i den danske natur. Der er gjort meget for at hjælpe bestanden.

Oplev den i naturen

Klokkefrøen findes få steder i det sydfynske øhav, hvor den lever i åbne, varme lavvandede vandhuller med tæt vegetation. Klokkefrøen er totalfredet i Danmark, og man må hverken samle æg, haletudser eller voksne.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Klokkefrø
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af klokkefrø (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)