Hugorm

Hugorm
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Hugormen ( Vipera berus ) er Danmarks eneste giftslange, og alene derfor skal den med i kanonen. Det er en art mange kender til, og som man ofte ser, når den ligger frit fremme og solbader. Der er vigtige og spændende historier at fortælle om hugormens biologi, der kan fremme en større forståelse for arten og hjælpe til en bedre beskyttelse af den

Oplev den i naturen

Man kan være heldig at møde en hugorm over det meste af landet, oftest i områder med fattig jordbund som heder, klitter og moser. Den er lettest at få øje på om foråret, hvor den soler sig på åbne steder for at hæve kropstemperaturen. Om sommeren er det så varmt, at hugormen ikke behøver at sole sig frit fremme, og så er den svær at få øje på. Vinteren tilbringer hugormen i dvale under jorden. Hugormens bid er giftigt. Derfor bør man søge læge, hvis man bliver bidt. Heldigvis giver de fleste bid dog kun milde forgiftninger. Hugormen er fredet og må ikke indsamles.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Hugorm
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af hugorm (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)