Grøn frø

Grøn frø
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Grøn frø ( Rana esculenta ) er en stor kraftig art, man som regel opdager, når den med et langt spring hopper i vandet fra vandhullets bred. Mange vil nok synes at dette er ”den rigtige frø”. Den er knyttet til vandet hele sommeren, og det er den, man langt hen i sommeren kan høre kvække om aftenen, med den karakteristiske kraftige kvækken. Der er vigtige historier at fortælle om denne art – også om de komplekse genetiske forhold.

Oplev den i naturen

Grøn frø yngler i solbeskinnede damme og småsøer. Den findes spredt i det meste af landet, men mangler i Nordjylland, det meste af Vestjylland, og forekommer kun pletvis i resten af Jylland. Æg og haletudser må indsamles, men skal sættes ud igen, derfra hvor de er hentet. Voksne frøer må i begrænset omfang indsamles til undervisning.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Grøn frø
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af grøn frø (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)