Stor sabelhveps

Sabelhveps
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Stor sabelhveps ( Rhyssa persuasoria ) er en af de største og smukkeste snyltehvepse med en imponerende læggebrod. Den er parasit på træhvepselarver. Den er ikke sjælden og forekommer i skove over hele Danmark. Den er en værdig repræsentant for de meget talrige snyltehvepse, der som larver lever som parasitter i både æg, larver og pupper af insekter og en god repræsentant for de årevingede, der rummer omkring 5.000 arter i Danmark.

Oplev den i naturen

Stor sabelhveps klækkes om foråret – hannerne først, og de begynder straks at lede efter hunner at parre sig med. Efter parringen lægger hunnen sine æg på træhvepselarver der lever i  såret eller dødt træ. Man ser sabelhveps fra højsommer til tidligt efterår, i lysninger eller ved stier i nåleskov – gerne på en solbeskinnet plet.

Fakta og materialer