Nældens Takvinge

Nældens Takvinge
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Nældens takvinge ( Aglais urticae ) blev valgt som Danmarks nationalsommerfugl i 1991. Den er smuk og meget almindelig omkring huse. Den overvintrer i huse. Larven lever selskabeligt i spind på brændenælder. Den er let og fornøjelig at opdrætte. Den er en god repræsentant for de ca. 2.500 danske arter i sommerfugleordenen og for de farvestrålende dagsommerfugle, som der er kendt 98 arter af i Danmark. Dagsommerfuglene har yderst svært ved at klare sig i det dyrkede land. Mange arter er uddøde eller blevet meget sjældne.

Oplev den i naturen

Nældens takvinge overvintrer som fuldt udvokset sommerfugl. Derfor flyver den fra tidligt på foråret – tidligere end de fleste andre dagsommerfugle, der overvintrer som larve eller puppe. Man ser den flyve mellem blomsterne i haven, hvor den er meget almindelig.

Fakta og materialer