Majflue

Døgnflue
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Majfluen ( Ephemera danica ) er den største danske døgnflue. Den findes både i vandløb og ved rene søer. Den har være trængt meget tilbage pga. vandløbsforurening, men er blevet talrigere igen i de senere år, fordi de direkte udledninger af spildevand er blevet stoppet. Majfluerne danser elegant og stille i flokke over engene ved søbredder og vandløb. Døgnfluer lever ofte kun en enkelt døgn som voksent insekt, og derfor bruges betegnelsen ”døgnflue” tit som billedligt begreb.

Oplev den i naturen

Majfluen er udbredt og forholdsvis almindelig i hele landet. Larverne er to-tre år om at udvikle sig. Larverne lever i rentvandede åer hvor de graver sig ned i u-formede rør på stabil sandbund. De voksne insekter flyver fra sidst i maj til starten af juli. De holder til i den beskyttende vegetation langs åbredden. Ved godt vejr flyver de parringsdans over det åbne vand – tusindvis samtidig.

Fakta og materialer

  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af majflue (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)