Almindelig skøjteløber

Almindelig skøjteløber
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Almindelig skøjteløber ( Gerris lacustris ) er almindelig overalt i vandhuller og damme. Den kan gå og springe på vandoverflader, hvor den lever af døde og døende insekter. Adfærden viser meget om vands fysiske egenskaber. En repræsentant for insektordenen næbmundede, der blandt andet omfatter ca. 1.400 danske arter af bladlus, tæger og cikader, der alle har kraftige stikkende og sugende snabler. Der fleste er harmløse, men nogle arter er alvorlige skadedyr.

Oplev den i naturen

Man møder Almindelig skøjteløber på overfladen af rene vandløb. Den er ikke så almindelig i Danmark, men lokalt almindelig. Fx er der en stor bestand på Gudenåen. Larven er under nordiske himmelstrøg et par år om at udvikle sig til voksent insekt. Den lever som rovdyr på vandoverfladen. Om efteråret flyver den langt væk fra vandet for at finde et sted at overvintre. Den kommer frem igen i slutningen af april.

Fakta og materialer