Insekter

Insekter er, hvad angår arter, langt den mest succesrige dyregruppe på kloden. Der er kendt ca. 1.000.000 arter fra hele Jorden, og hvert år opdages tusindvis af nye. I virkeligheden findes der nok flere millioner arter – måske 30 millioner! I Danmark er der kendt ca. 18.000 arter. De største insektordner er tovingede (fluer, myg osv.), årevingede (bier, hvepse og myrer), biller, sommerfugle og næbmundede (bladlus, tæger og cikader).

Insekter har leddelt krop og seks ben. Deres indre består af bløddele, mens deres ydre består af kitin, der er et stærkt og smidigt stof. Insekter har ikke lunger, men trækker vejret gennem små porer, der leder luft ind og ud af kroppen gennem fint forgrenede luftrør. Derfor, og fordi insekter ikke har et indre skelet, er de temmelig små. De fleste insekter har et puppestadium, hvor de forvandler sig fuldstændigt fra larve til voksen.
Insekter har enorm betydning for naturens kredsløb og som føde for større dyr. For mennesker rummer insekterne mange hundrede alvorlige skadedyr samt malariamyg og andre arter, der kan overføre farlige sygdomme. Men der er også vigtige nyttedyr blandt insekterne, f.eks. silkesommerfugle og honningbier. Langt de fleste insekter er dog hverken skade- eller nyttedyr. Mange guldsmede, sommerfugle, biller og andre insekter har stor æstetisk og symbolsk betydning og stor værdi i kunst og kultur på grund af deres levevis, elegance eller farvestrålende ydre.