Spætmejse

Spætmejse
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Spætmejsen ( Sitta europaea ) er en synlig og hørbar småfugl i ældre skove og parker i størstedelen af Danmark med undtagelse af Vestjylland. Dens foretrukne levested er ældre bøge- eller egeskov, hvor den hovedsageligt lever af frø og nødder af træerne. Den er hulrugende og holder til inden for et ganske lille område året rundt. Den gemmer forråd af føde til vinterperioden, hvor føden kan blive knap. Bestanden svinger betydeligt fra år til år, afhængigt af produktionen af bog, men bestanden er alligevel vigende, måske p.g.a. at der bliver mindre af den ældre skov.
.

Oplev den i naturen

I Danmark findes spætmejsen især i Østjylland og på Øerne, hvor der er flest egnede områder med gammel løvskov. Særlig talrig er den i Jægersborg Dyrehave og Gribskov på Sjælland og i Rold Skov, Fussingø Skov og Tofte Skov i Østjylland. Du kan opleve spætmejsen hele året.

Fakta og materialer

  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af spætmejse (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.