Sortspætte

Sortspætte
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Sortspætten ( Dryocopus martius ) er den største og mest markante spætteart i Europa, og kan ses, hvis man yder en lille indsats for at komme ud til dens ynglesteder; dens højlydte kald og kraftfulde trommen høres på lang afstand. Den er en nyindvandret art i Danmark, som med succes har spredt sig. Den kræver ældre skov; i Danmark oftest ældre bøge.

Oplev den i naturen

Sortspætten er en fåtallig art i Danmark. Du finder den bedst i Midt- og Sønderjylland og i Nordsjælland samt ved Middelfart, hvor dens trommen kan høres over store afstande. Sortspætten yngler i både nåleskov, ældre bøgeskov og blandskov, men den foretrækker områder med ældre bøgeskov.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Sortspætte
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af sortspætte (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.