Sanglærke

Sanglærke
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Sanglærken ( Alauda arvensis ) er en ikon-art for det åbne land; den er forårsbebuder med en meget karakteristisk svirrende sangflugt og sang, som er indbegreb på det åbne danske sommerland. Den kan opleves over hele landet, men er desværre gået tilbage i det intensivt dyrkede agerland. Vi kan gøre noget for arten ved at reducere brugen af sprøjtegifte og omlægning til mere ekstensiv landbrugsdrift. Den er lovprist i lyrik og sang.

Oplev den i naturen

Du kan opleve sanglærken overalt i landet især i det åbne land. Sanglærken er her hele året, men man bliver normalt først opmærksom på den, når den slår sin første trille, hen i marts, for så er foråret på vej.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Sanglærk
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af sanglærke (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.