Nattergal

Nattergal
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Nattergalen ( Luscinia luscinia ) er en art, der forbindes med lune danske sommernætter og mosekonebryg, hvor dens kraftfulde sang kan høres. Man kan komme på ganske nær hold af den syngende nattergal. Den holder til i tæt krat i sumpe, ofte i små biotoper. Den er repræsentant for langdistancetrækkende småfugle, idet den trækker til overvintringskvarterer i det østlige Afrika. Den er således sårbar over for klimaændringer og mulig udtørring af overvintringsområdet. Den er lovprist i lyrik og prosa.

Oplev den i naturen

Det er både stemningsfuldt og en dejlig naturoplevelse at tage på nattergaletur en sen aften eller nat i maj måned. Fra midten af juni indstiller hannen natsangen. I Danmark yngler nattergalen relativt almindeligt i store dele af landet. Bestandstætheden falder generelt mod vest og nord i Danmark, og vest for den jyske højderyg er den sjælden. Nattergalen yngler i fugtige områder såsom moser tilgroet med pilekrat, langs søer og vandløb og sjældent i lukket løvskov.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Nattergal
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af nattergal (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.