Kortnæbbet gås

Kortnæbbede gæs
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Den kortnæbbede gås ( Anser brachyrhynchus ) yngler på Svalbard, men om efteråret trækker hele bestanden via Norge til Danmark, hvor gæssene søger føde på marker langs den jyske vestkyst. Efter overvintring i Holland og Belgien, er gæssene i Danmark frem til slutningen af april, hvor de feder sig op inde turen tilbagetil ynglepladserne. De kortnæbbede gæs kan opleves i tusindtallige flokke på en række lokaliteter, hvor de også blander sig med andre arter af gæs. Bestanden er, ligesom de fleste europæiske gåsearter, mere end fordoblet de seneste årtier som følge af reduceret jagt, bedre fødevilkår i vinterkvarteret og nu også klimaændringer. Den er dansk ansvarsart.

Oplev den i naturen

Kortnæbbet gås er kun i Danmark, efterår, vinter og forår, hvor de raster i tusindvis langs den jyske vestkyst. Du oplever bedst fuglene om efteråret ved Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er mere spredt.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Kortnæbbet gås
  • Danmarks Miljøundersøgelser: Observations of pink-footed geese
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af kortnæbbet gås (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.