Havørn

Havørn
Foto: Axel Mortensen

Udvalgets begrundelse

Havørnen ( Haliaeetus albicilla ) er en majestætisk fugl, den største europæiske rovfugl – en flyvende dør. den er en succeshistorie i dansk naturbeskyttelse, idet den gennem de seneste årtier er genindvandret efter at have været udryddelse på grund af menneskelig forfølgelse og forurening. Den kan med en lille indsats opleves som ynglefugl på en række lokaliteter i Danmark; og endvidere ses den året rundt på bestemte steder, især ved større søer og langs kysten, specielt i Østdanmark.

Oplev den i naturen

Havørnen er under genindvandring sydfra og er en sjælden ynglefugl i Danmark. I 2009 er bestanden kommet op på 29 ynglepar. Den forekommer ved større søer eller fjorde, gerne omkranset af højstammet løvskov. De fleste danske ørnepar findes på Lolland og i Sydsjælland, hvor der er gode muligheder for at opleve arten ved Maribosøerne, Holsteinborg Nor og Tystrup-Bavelse-søerne , men arten yngler f.eks. også i Sønderjylland og på Sydfyn.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Havørn
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af havørn (Foto: Axel Mortensen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Fuglenes Danmark" af M.B. Grell. Gads Forlag 1998.
  • "Fuglene i Danmark" af H. Meltofte & J. Fjeldså. Gyldendal 2002.
  • "Dansk Trækfugleatlas" af J. Bønløkke m.fl., Rhodos 2006.