Urokse

Urokse
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Uroksen er det største landlevende dyr i Danmark efter sidste istid. Uroksen, som kendes fra mange flotte danske fund, levede i her for ca. 11.500-3.000 år siden og var et vigtigt jagtdyr. Den sidste ægte urokse i Verden blev dræbt i Polen i 1627. Uroksen er stamfader til tamoksen og har en vigtig plads i den nordiske mytologi (Audhumla). Urokselignende kvæg bruges i stigende omfang i naturforvaltningen.

Oplev den i naturen

Urokse-elsdyrtiden kaldes perioden for ca. 10.000 til 9.000 år siden. Klimaforandringen efter istiden var for alvor sat ind, idet sommertemperaturen i perioden var et par grader højere end i dag. Uroksen var enorm. Tyren har vejet over et ton og haft en skulderhøjde på 1.8 m. I Urokse-elsdyrtiden indvandrer træarterne eg, el, lind og ask, der alle siden kom med i Danmarks Naturkanon! Uroksen forsvinder fra Danmark i takt med, at den tætte løvurskov breder sig. Du må derfor ty til museer for at opleve de tidlige skoves største okse.

Fakta og materialer

  • Lille Vildmose: Urokseprojektet
  • "Danmarks forhistoriske dyreverden" af K. Aaris Sørensen. Gyldendal 1998.
  • Nationalmuseet udstiller et flot skelet af en urokse. http://www.natmus.dk
  • Download foto af urokse (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)