Uldhåret mammut

Mammut
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Den uldhårede mammut er valgt som en repræsentant for de store pattedyr, der levede i Danmark under dele af istiderne. Under istiderne var Danmark nemlig i lange perioder isfrit og dækket af vidtstrakte stepper med mammutter og andre store græssende dyr, bl.a. uldhåret næsehorn og steppebison. Mammuttens tænder er robuste og har overlevet, at gletschere senere er gledet hen over området og i de fleste tilfælde splittet de øvrige skeletdele ad.

Oplev den i naturen

Mammutten blev ikke frosset ud af Danmark. Den blev varmet ud. Selvom indlandsisen knap var smeltet bort i Østdanmark for 15.000 år siden havde klima og miljø allerede ændret sig så meget, at mammutten forsvinder fra Danmark på det tidspunkt. Istidsjægernes jagt har haft betydning men ikke afgørende. Du kan opleve en udstoppet mammut på Zoologisk Museum i København. Det er heller ikke umuligt at finde tænder og stødtænder i istidsaflejringer ved danske klinter og i grusgrave.

Fakta og materialer