Rensdyr

Rensdyr
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Rensdyret levede i Danmark i de isfri perioder under sidste istid, og rensdyret var det første større pattedyr der indvandrede, da landet for sidste gang blev isfrit for 14.500 år siden. Den første forekomst af rensdyr falder sammen med den første optræden af mennesker efter sidste istid (bopladsen ved Slotseng i Sønderjylland), og der er ingen tvivl om, at rensdyret som byttedyr har været forudsætningen for menneskets tidlige tilstedeværelse her i landet.

Oplev den i naturen

Rensdyrtiden kaldes perioden for cirka 15.000 år til 12.000 år siden. I den periode lå det danske landskab lyst og åbent med en sparsom vegetation. Her levede rensdyret sammen med ulv, jærv og bjørn. De sidste danske rensdyr forsvinder fra Danmark for omkring 12.000 år siden. Rensdyrflokkene fulgte kulden nordpå i takt med at indlandsisen smeltede bort. Vil du opleve levende rensdyr må du ty til zoologiske haver eller drager nordpå til steder med et klima lignende rensdyrtidens. Eller sidde ude med en kikkert julenat!

Fakta og materialer

  • "Danmarks forhistoriske dyreverden" af K. Aaris Sørensen. Gyldendal 1998.
  • Download foto af rensdyr (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)