Den bornholmske raptor

Bornholmsk raptor
Foto: Jesper Milan

Udvalgets begrundelse

Denne 140 millioner år gamle dinosaur ( Dromaeosauries bornholmensis ) som vi kender fra to fossile tænder, kommer fra en gruppe af dinosaurer, som er meget tæt beslægtet med fuglene. Tænder er det mest almindelige tegn på, at der har levet dinosaurer i Danmark, og tænder findes i flere forskellige lag på Bornholm. De bornholmske dinosaurer kendes også fra fodspor, der kan fortælle om dyrets liv og adfærd.

Oplev den i naturen

Dinosaurjagt foregår på Bornholm mellem Hasle, Rønne og Nylars. Her er der tidligere fundet tænder og fodaftryk fra landlevende dinosaurer samt knogler fra havlevende svanøgler. Fundene er gjort i lag fra Juratiden (omtrent fra 150 til 200 millioner år siden) bl.a. i den gulbrune sandstensklint nedenfor Hasle samt nærliggende sand- og lergrave. Du skal dog være mere end almindelig heldig for at finde fossile dinosaurdele. Nemmere er det at besøge NaturBornholm, hvor de flotteste fund findes udstillet.

Fakta og materialer

  • Natur og Museum, Hæftet nr. 4 dec 2005 "Sporfossiler" af Jan Gruwier Larsen. udgives af Naturhistorisk Museum , Århus.
  • Download foto af den bornholmske raptor (Foto: Jesper Milan, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)