Fortidens natur

Danmarks dyre- og planteliv har ændret sig igennem Jordens historie som en følge af livets udvikling (evolutionen), klimaændringer og globale katastrofer. Dermed danner danske naturs forhistorie en vigtig baggrund for at forstå den natur, der omgiver os i dag. Vores væsentligste kilde om den fortidige natur er fossiler, dvs. spor og rester af forhistorisk liv. Fossilerne kan man finde i klinter og råstofgrave og i de sten, som ligger på marker og strande.