Tre-pigget hundestejle

Hundestejle
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Tre-pigget hundestejle ( Gasterosteus aculeatus ) fanges ofte af børn, der fisker med net, og den er også velegnet som akvariefisk. Den kendes let på de 2-4 frie pigge foran rygfinnen. Hundestejlen lever i saltvand eller brakvand nær kysten. Hannen bygger en rede af tang og vandplanter og lokker hunnen til. Efter at hunnen har lagt sine æg, jager hannen den bort og bevogter derefter æggene og larverne frem til de er ca. en uge gamle. Den spiser små krebsdyr, orme, fiskeæg og fiskeyngel, men bliver selv ædt af mange andre fisk og søfugle og udgør derfor et vigtigt led i fødekæden. Den bruges lokalt som agn til ålekroge. En nærtstående art er nipigget hundestejle, der lever i fersk- og brakvand.

Oplev den i naturen

Tre-pigget hundestejle findes overalt tæt ved kysten. Det er nemt at fange hundestejlen i et fiskenet. Du kan også opleve hundestejlen i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer