Torsk

Torsk
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Torsk ( Gadus morhua ) er en kommercielt vigtig art. Torskens æg og larver findes i de frie vandmasser, men ynglen søger ned til bunden, hvor den lever af krebsdyr, bløddyr og små fisk. Torsken danner stammer med forskellig udbredelse, vækst og kønsmodningstidspunkt. Torskens æg kræver en høj saltholdighed for at kunne udvikles, og torskeæggene findes også på dybt vand i områder af Østersøen. Torsken fiskes med bundtrawl, snurrevod eller garn. Torsken er eftertragtet blandt sportsfiskere, der fisker den med kroge. Den spises fersk, eller fileteres og fryses. Rognen sælges fersk eller konserveret.

Oplev den i naturen

Torsken findes fortrinsvis på dybt vand i havet. Du oplever bedst torsken i et af Danmarks mange akvarier

Fakta og materialer