Snæbel

Snæbel
Foto: Hans Ole Hansen

Udvalgets begrundelse

Snæbel ( Coregonus oxyrhynchus ) er meget sjælden og totalfredet, og den lever i Danmark kun i Vadehavet og i de åer og vandløb, som løber ud i Vadehavet. Den ligner meget en helt, som den også er nært beslægtet med, men snæblen har en spidsere snude end helten. Dens skæl er store og sølvglinsende. Snæblen lever af plankton, bunddyr og fisk. Om vinteren søger den op i vandløb for at gyde. Æggene hæfter sig til vandplanter eller sten og klækkes i februar-marts. Larverne opholder sig i ferskvand indtil de er 3-4 cm og kan tåle overgangen til saltvand. Snæblen er bytte for både fiskeædende fugle, rovfisk og sæler.

Oplev den i naturen

Snæblen er en laksefisk, der kun findes i Vadehavet. Som andre laksefisk gyder den i vandløbene, hvor den også lever den første tid af sit liv. Tidligere fandtes snæblen også i Holland og Tyskland, men i dag er dens udbredelse i Verden begrænset til den danske del af Vadehavet.

Fakta og materialer