Sild

Sild
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Sild ( Clupea harengus ) er en kommerciel vigtig art og indgår i mange frokost- og middagsretter. Den er en sølvskinnede stimefisk, der hører til sildefamilien. Den lever pelagisk (fritsvømmende) men dens æg klæber sig til sten, alger eller til hinanden på bunden. Der findes flere stammer sild der gyder på forskellige tidspunkter og steder og foretager forskellige vandringer. Sild spiser dyreplankton men udgør selv en vigtig byttedyr for mange andre fisk. Den fiskes med trawl eller not og sælges primært til videre forarbejdning i filet- og konservesfabrikker.

Oplev den i naturen

Silden findes overalt i havet. Du oplever bedst silden i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer