Rødspætte

Rødspætte
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Rødspætten ( Pleuronectes platessa ) er en kendt spisefisk i Danmark. Den er en fladfisk, der let kendes på de røde pletter på højresiden som vender opad. Venstresiden vender nedad og er bleg og farveløs. Den gyder om vinteren, og de mange æg flyder op til overfladen. Æg og larver bliver ført med vinddrevne strømme mod kysterne, hvor de slår sig ned på bunden. På det tidspunkt sker der en forvandling med fisken, idet venstre øje vandrer op over hovedets kant og om på højresiden af fisken. Ynglen findes især langs kysterne på sandbund. Rødspætten spiser bunddyr såsom tyndskallede muslinger, orme og krebsdyr. Den fiskes med vod, trawl eller garn.

Oplev den i naturen

Rødspætten findes overalt i havet. Du oplever bedst rødspætten i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer