Ørred

Havørred
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Ørred ( Salmo trutta ) hører til laksefiskene. Den forekommer som standfisk i ferskvand (søørred og bækørred) og som vandrefisk i havet (havørred). Den gyder i ferskvand i perioden oktober-februar, afhængig af temperaturen.  Ynglen bliver i ferskvand indtil den er 1-4 år gammel. De unge ørreder kaldes smolt, og de vandrer om foråret  ud til havet. Her sker der en fysiologisk proces, hvor fiskene tilpasser sig ophold i saltvand og udvikles til blanke havørreder, som især findes langs kysterne. Når de er kønsmodne vandrer de fra havet tilbage til gydepladserne i juli-november. Ligesom laks vender mange ørreder tilbage til det samme sted i vandløbet, hvor de selv blev udklækket og gyder æg mellem sten og grus.

Oplev den i naturen

Havørred findes i havet og i åer.  Du oplever bedst havørreden i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer