Laks

Laks
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Laksen ( Salmo salar ) forekommer i Danmark kun i jyske vandløb. Æggene gydes i portioner som lægges mellem sten og grus til klækning om foråret. Efter 1-4 år i ferskvand gennemgår de unge laks en fysiologisk proces, hvorved fiskene tilpasser sig ophold i saltvand, og de vandrer mod havet. Under dette stadium kaldes de, ligesom ørred, for smolt.  Laksene vandrer helt til Nordatlanten, hvor de vokser hurtigt. Når de er kønsmodne vandrer de tilbage til deres oprindelige vandløb. Hannen udvikler en krogformet kæbe med kraftige tænder. Efter gydningen er laksen meget medtaget og mange dør af udmattelse.

Oplev den i naturen

Du kan opleve laksen i jyske vandløb hvor de oprindelige laksebestande findes i Skjern Å, Varde Å og Ribe Å. Du oplever bedst laksen i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Laks
  • Atlas om ferskvandsfisk
  • På Naturstyrelsens arealer er der søer og vandløb hvor du kan fiske gratis eller mod betaling .
  • Download foto af laks (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)