Havtobis

Havtobis
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Havtobis ( Ammodytes marinus ) er først og fremmest kendt som ”fiskemel”, men er meget mere end det.  Tobiser er små, slanke fisk med et spidst hoved. Havtobis findes i saltvand over sandbund eller skalgrus. Den er ikke så almindelig i kystområder som længere til havs, hvor den kan forekomme ned til 150 m dybde. I vinterhalvåret lever den nedgravet i sandet. Den gyder i januar, og æggene klæber til sand og grus, indtil de klækkes i det tidlige forår. Havtobis æder plankton og er selv et vigtigt byttedyr for andre fisk og for havfugle.

Oplev den i naturen

Havtobis findes overalt i havet.  Du oplever bedst tobisen i et af Danmarks mange akvarier.

Fakta og materialer