Fisk

Kategorien fisk dækker over både ferskvands- og saltvandsarter. Kanonudvalget har valgt at fremhæve primært kendte og let genkendelige arter, men har også medtaget mindre kendte arter, som enten er sjældne eller som har en interessant historie.