Søsalat

Søsalat
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Søsalat ( Ulva lactuca ) er en meget udbredt havalge i Danmark, fra Skagen til det sydlige Øresund. Det græsgrønne blad sidder ofte fast på sten og er meget resistent overfor udtørring og forurening. I lavvandede, vind- og strømbeskyttede områder ligger den ofte fritliggende i vandet og kan blive meter lang. Søsalat anvendes mange steder i verden som føde for mennesker og dyr.

Oplev den i naturen

Du kan opleve søsalat overalt på bølgeeksponerede stenkyster og på havnemoler.

Fakta og materialer