Levermos

Levermos
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Levermos ( Marcanthia polymorpha ) har et mørkegrønt, 1-2 cm bredt og 2-10 cm langt gaffelgrenet løv. Vokser på fugtig næringsrig mosejord, i grøfter og ved søbredder.

Oplev den i naturen

Levermos er almindelig i Danmark. De vokser på lidt fugtige steder f.eks. i grøfter og ved søbredder.

Fakta og materialer

  • Bryologkredsen
  • Download foto af levermos (Foto: scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.