Kransnålalger

Kransnålalger
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Kransnålalger, er nu forsvundet mange steder, da de op til godt en halv meter lange planter (sjældent længere, men ofte langt kortere) forekommer i rent vand, såvel i søer som i langs vore brakvandskyster (Præstø Fjord, Dybsø Fjord). På grund af tilførsel af næring udkonkurreres de mange steder, blandt andet af vandhår. Nogle arter af kransnålalger er pionerplanter, som indvandrer i nyanlagte søer (for eksempel i Vestskoven ved København), men som udkonkurreres af stærkere voksende grønalger i takt med at næringsindholdet i søerne stiger ved tilførsel fra det omliggende land. I Furesøen fandtes i 1800-tallet ca 10 arter af kransnålager, som alle forsvandt i løbet af 1900-tallet. Nogle af arterne vender nu tilbage, i takt med at tilledningerne af næringsrigt spildevand er ophørt.

Oplev den i naturen

Du kan opleve kransnålalgen i næringsfattige søer som f.eks. Hampen sø ved Nørre Snede og ved Præstø fjord.

Fakta og materialer