Hede-rensdyrlav

Rensdyrlav
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Hede-rensdyrlav ( Cladonia portentosa ) er den dominerende (og lettest kendelige) art af rensdyrlav, som forekommer på de ekstremt næringsfattige og lysåbne jord-samfund. Den er sammen med de øvrige rensdyrlaver karakterart i de fleste klitheder, og har været i stadig tilbagegang på de danske heder efter ophør af de traditionelle driftsformer. Den benyttes til monitering af kvælstofdeposition i den nationale naturovervågningsprogram NOVANA.

Oplev den i naturen

Du kan opleve hede-rensdyrlav på de fleste hedearealer i Danmark f.eks. klithederne i Nord- og Vestjylland.

  • Læs mere om klithederne

Fakta og materialer

  • Fugle og natur: Hede-rensdyrlav
  • Bryologkredsen
  • Download foto af rensdyrlav (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.