Hede-rensdyrlav

Rensdyrlav
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Hede-rensdyrlav ( Cladonia portentosa ) er den dominerende (og lettest kendelige) art af rensdyrlav, som forekommer på de ekstremt næringsfattige og lysåbne jord-samfund. Den er sammen med de øvrige rensdyrlaver karakterart i de fleste klitheder, og har været i stadig tilbagegang på de danske heder efter ophør af de traditionelle driftsformer. Den benyttes til monitering af kvælstofdeposition i den nationale naturovervågningsprogram NOVANA.

Oplev den i naturen

Du kan opleve hede-rensdyrlav på de fleste hedearealer i Danmark f.eks. klithederne i Nord- og Vestjylland.

  • Læs mere om klithederne

Fakta og materialer