Blæretang

Blæretang
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Blæretang ( Fucus vesiculosus ) er af de mest udbredte brunalger i havet i Danmark som, når den danner flydeblærer, er meget letgenkendelig.Den findes overalt fra de mest salte områder langs Vestkysten af Danmark til den indre Østersø. Flydeblærerne bevirker, at den kan holde sig oprejst på det lave vand, hvor den oftest vokser i tidevandszonen. Den tåler at blive udtørret ved lavvande, og en regnbyge tager heller ikke livet af den.

Oplev den i naturen

Du kan opleve blæretang overalt på de danske strande som opskyl på stranden.

Fakta og materialer