Blågrønalger

undefined
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Den trådformede Nodularia spumigena er visse år en af sommerens mest omtalte alger i de indre danske farvande, da de trådformede alger fra Østersøen driver op i Øresund, undertiden længere nordpå, og kan forårsage gener for badning, da den hos nogle mennesker forårsager udslet, som dog hurtigt fortager sig. Nodularia udskiller desuden et giftstof som jævnligt forårsager dødsfald blandt hunde og andre dyr, som efter at have badet i en suppe af Nodularia slikker deres pels og får algerne ind i kroppen. Giftstofferne nedbryder leveren.

Oplev den i naturen

Du kan opleve blågrønalger i de frie vandmasser i brakvandsområder som f.eks. Østersøen særligt i den sydøstlige del af de indre danske farvande. Specielt i sommerhalvåret i varmt og stille vejr kan blågrønalger ses i høje koncentrationer. Under masseopblomstringerne bliver overfladevandet farvet smudsigt grøn-gult. I nogle tilfælde vil det se ud som om vandet er fyldt med halvopløst papir.

Fakta og materialer