Almindelig væggelav

Væggelav. Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Alm. væggelav ( Xanthoria parietina ) er prototypen på en model, der illustrerer lavsymbiosen. Med sin mangfoldige forekomst på kystklipper, mure, tage og bark kan alle stifte bekendtskab med den. Dens svamp yder perfekt beskyttelse af algerne med lysafhængigt gulfilter, og den signalerer høj pH og/eller god næringstilførsel. Dens genom er lige sekvenseret. Skal man lære én lav, må det være denne. Har i de seneste årtier bredt sig meget både på landet og i byerne pga mindsket svovlforurening og øget kvælstofdeposition.

Oplev den i naturen

Du kan opleve almindelig væggelav overalt i Danmark på sten, bark og murværk

Fakta og materialer

  • Bryologkredsen
  • Download foto af væggelav (Foto: scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.