Almindelig Tørvemos

undefined
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Almindelig tørvemos ( Sphagnum palustre ) er oplagt, og der er mange forskellige arter. De er grundlaget for højmosernes dannelse og tørvebruget førhen, og de tyder ofte på god naturkvalitet, når man finder dem i moserne. Det at gå på en hængesæk dannet af tørvemos er en helt speciel oplevelse. Et tørvemos blad er kun ét cellelag tykt og består af to celletyper, dels levende klorofylceller, dels større gennemskinnelige og døde såkaldte hyalinceller. Hyalincellerene har porelignende dannelser, så cellerne kan opsuge store mængder af vand. I Danmark findes 39 arter af tørvemos, mens der findes 200 i verden.

Oplev den i naturen

Du kan bedst opleve tørvemos i den såkaldte hængesæk, som dannes flydende i vandskorpen af søer eller vandhuller. Efterhånden kan hængesækken vokse sig så tyk på grund af tørvedannelse, at den kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Hængesæk findes fåtalligt og spredt på mindre arealer i Danmark. Den forekommer mest i den vestlige del af landet og findes i Store Økssø i Rold Skov i Himmerland, Hundsø i Velling Skov i Midtjylland, Bøllemose i Jægersborg Hegn i Nordsjælland, i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København og i Hjortesø på Midtsjælland.

Fakta og materialer

  • Fugle og natur: Alm. tørvemos
  • Bryologkredsen
  • Download foto af alm. tørvemos (Foto: scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.