Almindelig slåenlav

Slåenlav
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Almindelig slåenlav ( Evernia prunastri ) er en let kendelig karakterart for de jyske egekrat, hvor stammer og grene kan blive helt lådne. Den er blandt de hurtigst voksende arter og samles i Sydeuropa til brug i parfumer. Har også været brugt til garnfarvning.

Oplev den i naturen

Du kan opleve almindelig slåenlav i ældre egekrat mange steder i Jylland særligt Midt- og Vestjylland. F.eks. i Løvbakke skov ved Herning og ved Blåbjerg i Nyminde Klitplantage.

Fakta og materialer

  • Fugle og natur: Alm. Slåenlav
  • Bryologkredsen
  • Download foto af slåenlav (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.