Alm. lungelav

Lungelav
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Alm. lungelav ( Lobaria pulmonaria ) er vores fornemste signalart for urørt løvskov med lang kontinuitet. Den er spektakulær og repræsenterer en organismegruppe, der er forbundet med den oprindelige danske løvskov, og som har været i betydelig tilbagegang de seneste 100 år.

Oplev den i naturen

Du kan opleve almindelig lungelav i Velling skov vest for Skanderborg og i Inderø skov ved Dollerup Bakker.

Fakta og materialer

  • Bryologkredsen
  • Download foto af lungelav (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Introduktion til Alger & bakterier" af Helle Nielsen. 1981.
  • "Bregner, mosser og laver" af Mogens Skytte Christiansen. 1984.